Bokning Björkö

På detta formulär kan man anmäla intresse för att boka Björkögården. Kalender för befintliga bokningar finner du nedanför bokningsformuläret. Observera att bokningen måste bekräftas av vår bokningsansvarige.
  • Eng: Name of the person making the inquiry
  • Om bokningen sker för en förening ange det här. Eng: Organization making the inquiry.
  • Eng: E-mail to the person making the inquiry.
  • Eng: Phone number to the person making the inquiry.
  • Eng: Date and time wanted.
  • Eng: Preferred payment method.
  • Avgiften skall faktureras, ange adress och ev märkning här. Eng: Invoice address if applicable.
  • Eng: Other info you want to pass on...