Denna sång på melodin ”köp varm korv” brukar spåraravdelningarna sjuna vid uppstarten av mötet.

Spåraren, spåraren,
minns du vad vi lära få…

Spåraren, spåraren,
minns du vad vi lära få…

Ärlighet, hjälpsamhet och göra det bästa du förmår.
Ärlighet, hjälpsamhet och göra det bästa du förmår.