Alla vi som är föräldrar till scouter i Scoutkåren Tor är automatiskt medlemmar i föräldragruppen.

Under året stöttar vi flera arrangemang, dels för att ge ledarna ännu bättre förutsättningar att ägna sig åt scouterna, dels för att dra in extra pengar till kåren.

Du är väl med och hjälper till när du vill och har möjlighet? Eftersom vi är så många som hjälps åt är det inte så betungande utan mest bara roligt!

Varje avdelning utser minst två kontaktpersoner i denna grupp.

Som medlem i föräldragruppen förväntas man antingen

  • ställa upp på ett arbetspass på hösten eller på våren, eller
  • ta ett tillfälligt uppdrag, eller
  • utföra en funktion i kåren

Ett arbetspass kan vara att exempelvis laga mat på ett läger eller jobba på en arbetsdag.

Ett tillfälligt uppdrag kan vara att exempelvis söka bidrag för ett specifikt projekt eller hjälpa till med förberedelser/efterarbete vid ett storläger.

En funktion kan vara att ha hand om webben, vara medlemsregistrerare, bidragssökare eller ledare.

Alla som inte tar en funktion har rollen support och kan bli tillfrågade att hjälpa till under året.