Kalenderadresser om man vill lägga till kårens två kalendrar i sin telefon etc. Vi har två olika, en intern och en publik. Använd iCal för att länka in kalendern i din telefon, platta, Outlook etc.

HTML -länken används för att bädda in eller visa kalendern.

Jan 2017: För att syncha en kalender i en iPhone måste den markeras här: https://calendar.google.com/calendar/syncselect

Intern kalender Tor

iCal (ej publik): https://www.google.com/calendar/ical/scoutkaren.tor%40gmail.com/private-34d70deb56abe1386da10001a89d5f93/basic.ics

Publik kalender Tor (öppen för alla att se)

iCal: https://www.google.com/calendar/ical/0ihuoprrdm84auaqvab5k4pl3s%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Publik HTML: https://www.google.com/calendar/embed?src=0ihuoprrdm84auaqvab5k4pl3s%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Stockholm

Tor andras: Kopierat från andra relevanta kalendrar (ex distriktet för info)

Privat iCal: https://calendar.google.com/calendar/ical/jamf6no1n2rtadn8acolkoo0ik%40group.calendar.google.com/private-8ccb47e1d822348049d3829587879e94/basic.ics

Upptäckare tisdag (öppen för alla att se)

iCal publik: https://calendar.google.com/calendar/ical/afl15iijgrfkiop5aqdldtl6ok%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Publik HTML: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=afl15iijgrfkiop5aqdldtl6ok%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Stockholm

Upptäckare onsdag (öppen för alla att se)

iCAL publik:

https://calendar.google.com/calendar/ical/n834ak8di48q4shkb5d4qk27v8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Publik HTML: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=n834ak8di48q4shkb5d4qk27v8%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Stockholm

Äventyrare (öppen för alla att se)

iCal publik: https://calendar.google.com/calendar/ical/938rc8knj3ihhc3nhf9rrf7qr4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Publik HTML: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=938rc8knj3ihhc3nhf9rrf7qr4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Stockholm

Utmanare (öppen för alla att se)

iCal publik: https://calendar.google.com/calendar/ical/5takoaf3d84crmfqq2qakkd6ck%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Publik HTML: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=5takoaf3d84crmfqq2qakkd6ck%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Stockholm

Rover (öppen för alla att se)

iCal publik: https://calendar.google.com/calendar/ical/hdc5dvlnqq0u8aqtks6m5ddlb8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Publik HTML: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=hdc5dvlnqq0u8aqtks6m5ddlb8%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Stockholm

Bokning Björkö (ej publik)

Privat iCal: https://calendar.google.com/calendar/ical/ieshg6kf09712hdh24ru57iuts%40group.calendar.google.com/private-ad1f7c45ba5749acf79a1738af31b23a/basic.ics