Scoutkåren Tor startade som en NSF-kår 1964.

I mitten av sjuttiotalet bytte kåren förbund till Svenska scoutförbundet.

I samband med den stora omorganisationen 2012 gick vi med i ”Scouterna”, som är den nya gemensamma organisationen över hela Sverige.