Följande är några punkter som kan vara bra att känna till som ny eller befintlig scout.

 • Hos oss är alla välkomna att uppleva scouting, och vi gör vårt yttersta för att alla skall kunna vara med på sina villkor, men om det i, eller efter, medlemsansökan framkommer att ansökande av medlemskap inte på egen hand anses förmögen att på ett ett tryggt och säkert sätt delta i våra aktiviteter, så kan vi i första hand ställa som krav att förälder är med på möten/läger om det behövs för att stötta scouten, och om det inte fungerar, neka nytt eller förlängt medlemskap
 • Kåren försöker bereda alla barn och ungdomar en plats, men antalet scouter beror på antalet ledare. Vi har som mål är att ha max 6 scouter per vuxen, och ca max 25-30 scouter inskrivna i en avdelning, samt minst fyra ledare per avdelning
 • Det finns normalt sett ingen ”pool av ledare” som på egen hand kan köra igång en ny avdelning vid höstterminsstart. Några ledare blir normalt sett alltid kvar (då deras barn har ett år kvar i avdelningen), men att det blir en avdelning är helt beroende på att fler föräldrar blir ledare
 • Blir man som förälder ledare så garanteras en plats för barnet
 • Som scout och vuxen i kåren förbinder man sig att följa scouternas värderingar, se mer här: http://www.scouterna.se/om-scouterna/detta-star-vi-for/vara-varderingar/
 • Vi fyller i möjligaste mån gruppen efter anmälningsdag, men förbehåller oss rätten att skapa en bra sammansättning av avdelningen
 • Vi följer i regel de åldersindelningar som anges här: http://tor.scout.se/bli-scout/
 • kåren är ingen myndighet, utan en ideell förening som drivs av engagerade vuxna på sin fritid. Vi gör vårt bästa för att genomföra bästa tänkbara scouting och i tillägg sköta all administration, kommunikation etc efter bästa förmåga och tidstillgång
 • vi ledare har grundläggande utbildning inom scouting, men är inga superadministratörer: vi är helt vanliga föräldrar och vuxna med jobb, familj etc, vilket kan leda till att man missar att läsa och/eller svara på ett mail.
 • På Midgård (vår scoutgård) gäller nötförbud i enlighet med Göteborgs Stads regler (förbud mot nötter, jordnöt och mandel i Göteborgs förskolor och skolor). Vi kan dock inte ställa ut garantier att det inte finns spår av nötter.
 • Vi har pälsdjursförbud i sovsal och storstuga på Björkö samt i de tre aktivitetsrummen (+kök) på Midgård. Vi kan dock inte ställa ut garantier att det inte finns spår pälsdjur.
 • Vi gör vårt bästa för att ha koll på allergier, intolerans, medicinering och liknande, men är besvären allvarliga/riskerna stora måste en vårdnadshavare vara med i aktiviteterna för att tillse att inget går fel.
 • Vi gör vårt bästa för att tillgodose alternativa livsmedel i fall av intolerans och allergier (vid uppvisande av läkarintyg), samt kost preferenser, men kan inte lova att i varje enskilt fall erbjuda alternativ.