Adress och e-postuppgifter kan man även ändra själv genom att logga in i Scoutnet. Du får lösenord skickat till dig genom att använda den e-postadress du uppgivit i medlemsuppgifterna.

Om du inte har en e‐postadress registrerad på dig eller om din e‐post finns registrerad på flera medlemmar i registret (kanske på ditt eller flera barn) måste du kontakta vår medlemsregistrerare.