Här du kontaktuppgifter till alla i kårlaget, vilket inkluderar de som är aktiva i kåren, men som inte är ledare.

Kårlaget

Christer Berntsson

Ledare

Elvir Gashi Milder