IMG_2587

Äventyr och kompisar!

Välkommen till Scoutkåren Tor! Äventyr på riktigt!

Bli scout nu

Scouterna ger över 70 000  barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer.

Det innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt, något som är mer aktuellt än någonsin. Att vi har 100 års erfarenhet av aktivt uteliv innebär också att vi har erfarenheter vi gärna delar med oss av – allt från gruppdynamik och ledarskap till personlig utveckling och stärkt självkänsla.

IMG_2588

Scouternas strategi
På Scouternas stämma 2014 klubbades Scouternas gemensamma strategi igenom! ”Unga som gör världen bättre” är vår vision och det vi drömmer om. För att nå visionen fokuseras arbetet på strategiområden som handlar om att utveckla personen, verksamheten och att nå fler människor.

Sociala kanaler