Obligatorisk för ledare i TOR

Enl. stämmobeslut är kursen obligatorisk för alla ledare i Scoutkåren Tor.

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare.

På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten.

Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället.

Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer.

Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.

(samma inlogg som du har på scoutnet)

Gå Trygga Mötens webbkurs för scoutledare »

Läs mer om Trygga Möten »