Vår scoutkår har ca 130 medlemmar, och vi har ökat antalet scouter de senaste åren. För att kåren skall fungera och utvecklas behövs gediget gäng ledare och vuxna.

Avdelningarna

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi avdelningar fördelade på spårare, upptäckare, äventyrare, och utmanare.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal.

Styrelse och kårlag

Kåren har en vald styrelse som träffas varje månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin.

Arbetsgrupper

Kåren har en hel del funktioner som sköts i tillägg till aktiviteterna på scoutmötena. Funktioner som behövs är ansvarar för Midgård, ansvar för Björkögården, bidragsansökan och uppföljning, materialförvaltning etc. Här kan du läsa mer om våra arbetsgrupper.

En gång om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring scoutstugan, och ytterligare en helg för att göra i ordning i och omkring Björkögården.

Föräldragrupp

Vi har även en aktiv föräldragrupp som stöttar i olika göromål. Varje avdelning har minst två representanter i denna grupp.

Våra scouter behöver Dig!

För att kåren skall fungera behövs alltså en hel del vuxna som hjälper till, och vi välkomnar alla som vill engagera sig.