För att kåren skall fungera krävs en hel del insatser av oss vuxna. Visst behövs aktiva ledare på mötena, men vi har även andra göromål som behöver göras. Mycket av detta görs i arbetsgrupper, och det kan vara ett annat sätt att engagera sig. Om du har intresse av att gå med i en grupp, kontakta sammankallande för gruppen.

Vilka grupper som finns beror på behov och bestäms på våra planeringsdagar (en på hösten och en på våren), men typiskt finns dessa grupper:

  • Stuggruppen, har hand om våra gårdar. Sammankallande: Oscar
  • Scoutmaterial: Har hand om främst lägermaterial. Sammankallande: Martin
  • PR/Info/Web: har hand om websida, Facebook, skriver artiklar, annonser mm. Sammankallande: Jerry
  • Bidragssök: ser till att vi söker befintliga och nya bidrag. Sammankallande: Joakim
  • Utbildning och ledarstöd: samordnar utbildingar och fixar lite samvaro för lederteamet. Sammankallade: Jerry
  • Gemensamma aktiviteter: planerar kårgemensamma aktiviteter, ex. familjedag, avslutningar mm. Sammankallade: Alexander
  • Rekrytering: rekryterar både scouter och ledare till kåren. Sammankallande: Jerry

Vissa grupper har fysiska möten, andra samordnar sitt arbete främst via mail och telefon.