Detta är vårt Tor-rop som vi normalt kör vid avslut av möten, eller vid andra tilfällen vi är tillsammans.

Tor han kämpar som ett djur,
kan ej stängas in i bur.

När han sen sin mjölner svingar,
bärs vi fram på starka vingar…

Tor, Tor, Tor!