Scouternas dag på Skansen 2012

Skogsdjuren

Upptäckare Åk 4-5

Bli scout nu

Upptäckare åk 4 – 5

 

I Scouterna gör du spännande upptäckter varje dag. Upptäckarscout är man när man går i årskurs 4 och 5.

Många upptäckare har varit med i Scouterna redan tidigare men det går såklart bra att börja som Upptäckare direkt. I din patrull får du schyssta kompisar att räkna med. Tillsammans med dem får du upptäcka nya äventyr varje gång ni ses, till exempel att göra upp eld, använda kniven, karta och kompass och att jobba tillsammans.

Dessutom har vi övernattning eller hajk och på sommaren är det läger.

I upptäckarscouterna blir lägren längre, friluftsupplevelserna större och scoutgemenskapen växer fram.

Medtag alltid kläder för att vara ute.

Under hösten 2020 har upptäckarna möten på onsdagar

Du kan börja när som helst under året, kontakta en ledare för mer info.

upptackare@torscout.se

Här gör du en intresse anmälan

Studiematerial för knivbevis

Innehållet i detta dokument utgör vad man måste kunna för att klara prover för knivbevis.