Reforma 09

Sjöfåglarna

Spårare Åk 2-3

Bli scout nu

Spårare åk 2 – 3

 

I Scouterna är det roligt bus utomhus som gäller.

Du kan börja som spårarscout när du är åtta år (Åk 2), och var beredd på äventyr redan från första dagen.

I Scouterna får du nya kompisar som precis som du tycker att det är superskoj att vara utomhus.

I spårarscouterna lär vi oss om naturen, miljön, spårtecken och en massa andra saker.

Spårarscouter leker mycket, är ute i naturen, gör olika hantverk och vågar sig utanför sin hemmiljö med stort mod och upptäckarglädje.

Upptäcka spår och finna äventyr… ibland är det läger med övernattning. Då lär du dig bland annat att hantera elden.

Medtag alltid kläder för att vara ute.

Under hösten 2020 har spårarna möten på måndagar.

Du kan börja när som helst under året, kontakta en ledare för mer info.

sparare@torscout.se

Här gör du en intresse anmälan

Välkommen som förälder!

Föräldrar är välkomna! Scouting är en ideell rörelse där varken ledare eller funktionärer får någon lön eller ersättning. För att kunna klara av vår verksamhet vill vi att du som förälder på ett eller annat sätt hjälper till med något. Du kan hjälpa till genom att vara med i ett ledarteam, ställa upp som hjälpledare då och då, sitta i styrelsen eller något annat. Läs mer här!!!!!!!