Du kan börja i Scouterna när du är ca. 8 år, lite beroende på vilka avdelningar vi har olika år. Du börjar oftast som spårarscout när man går i åk 2, och blir sedan upptäckarscout, äventyrarscout, utmanarscout och eventuellt roverscout!

Åldersindelningen

Scouterna delas normalt in baserat på åldern, men detta kan variera:

*) Tor har fn. ingen bäveravdelning.

 

Åldergrupperna delas upp på ett naturligt sätt som följer barns och ungas utveckling. Alla utvecklas i olika takt och för att stödja barn och unga i sin utveckling finns en flexibilitet inbyggd i åldersindelningen.

Scoutkåren använder den indelning som gör det möjligt att få bästa utveckling för scouten efter kårens, gruppens och individens förutsättningar.

Själva scoutverksamheten börjar från åk 2, när barn på ett effektivt sätt kan jobba med scoutmetoden som en helhet. Men redan innan dess har vi viss verksamhet, till exempel Prova-på-kvällar eller friluftsdagar för skolan.

Alla åldersgrupper skiljer sig naturligtvis från varandra, och vi bygger programmen stegvis, men man kan börja i vilken ålder som helst.

Många kommer att bli ledare för yngre scouter, men genom en verksamhet med flexibla former får fler möjlighet att utveckla sitt ledarskap och genomföra projekt inom viktiga områden.

Vuxna över 25 år fyller en viktig roll genom att stödja och stötta barn och unga i deras utveckling, välkommen att engagera dig i kåren!