Scouterna

Torlogga grund_200x200Välkommen till Scoutkåren Tor, vi gör unga redo för livet!

Genom att arbeta i små grupper, patruller, får alla synas och vara delaktiga på lika villkor. I dessa grupper lär sig scouterna att samarbeta, leda sina kompisar och att visa hänsyn. Genom att göra, och våga misslyckas, och prova igen. Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt och vi har både en välutrustad scoutgård vid Torslandavallen och en kanonfin utflykts- och lägergård på Björkö till vårt förfogande.